Beter Afrikaans

Beskrywing

Beter Afrikaans is ʼn gratis webdiens en mobiele toepassing (app) wat leerders en ander gebruikers van Afrikaans help om beter te leer skryf en spel. Die doel van die diens is om op ʼn speelse en bondige manier die spel- en skryfreëls van Afrikaans aan gebruikers aan te bied.

Die teikengroep is enigeen vanaf 10 jaar oud tot volwassenes.

Die diens is heeltemal gratis. Gebruikers moet wel registreer ten einde hulle individuele puntestande te bewaar.

Aangesien die vrae op drie moeilikheidsvlakke ingedeel is, kan elkeen bepaal op watter vlak hy/sy wil deelneem.

Hoe werk dit?

Die diens werk basies so:

  1. As jy geregistreer het, kan jy kies om elke dag ʼn e-pos te kry, of 'n kennisgewing op jou selfoon wat jou herinner aan die toets.
  2. Om die speltoets te voltooi neem minder as twee minute op die rekenaar, selfoon of tablet: jy kry vier veelkeusevrae en kry dan onmiddellik ʼn kort uitleg oor die korrekte antwoord.
  3. As jy meer wil leer, is daar meer omvattende (maar eenvoudige) verduidelikings (skryf- en spelreëls) op die webwerf beskikbaar.
  4. Jy kan ook kies op watter moeilikheidsvlak jy wil deelneem: maklik (tipies laerskool), gemiddeld (tipies hoërskool) of moeilik (meer gevorderde gebruikers).
  5. Jou uitslae word gestoor, sodat jy jou uitslae met ander gebruikers kan vergelyk; jy kan ook jou uitslag onmiddellik op Twitter met ander gebruikers deel.

Inligting vir onderwysers en dosente

Daar is ook 'n groepfunksie ingebou in Beter Afrikaans. Jy kan dus leerders of studente speel-speel teen mekaar laat meeding. Aan die einde van die kwartaal/semester kan jy ook die puntblad aflaai om in te trek in jou skool of universiteit se puntesisteem.

Beter Afrikaans is ook trots om met Pearson hande te vat om Afrikaanse onderrig meer toeganklik te maak. Meer as 2 000 woorde en sinne uit die HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek is reeds opgeneem in die vraagbank (vlak 1), en nuwe woorde en vrae word gereeld bygevoeg.

HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek (Pearson)
HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek (Pearson)

 

Agtergrond

Beter Afrikaans is ontwikkel in samewerking met ʼn soortgelyke webdiens vir Nederlands, Beter Spellen (www.beterspellen.nl). Beter Spellen is rasend suksesvol in Nederland en België, met meer as 90 000 aktiewe gebruikers. In 2012 én 2013 het Beter Spellen in die jaarlikse Website van het Jaar-verkiesing (www.websitevanhetjaar.nl) die toekennings gekry vir beste én populêrste webwerf in die Opvoedkunde-kategorie. In 2013 is dit ook bekroon met die algehele prys vir beste webwerf van die jaar en daarmee mededingers soos YouTube, Groupon, Facebook en Buienradar uitgestof. In 2014 is dit bekroon met die Nederlandse Geletterdheidsprys van die Jaar.

Skermskote

Dagtoets in die selfoontoepassing
Dagtoets in die selfoontoepassing 

Kry bondige toeligting by die antwoorde
Kry bondige toeligting by die antwoorde

Doen toetse van ander dae en op ander vlakke
Doen toetse van ander dae en op ander vlakke

Kies hoe jy daagliks herinner wil word aan die toets
Kies hoe jy daagliks herinner wil word aan die toets

Persverklarings en mediablootstelling

Persverklaring: 19 Februarie 2016
Deelname aan Loslip op RSG, met Mariëtta Kruger (13 Maart 2015)
Persverklaring: 10 November 2014